Keuringsdag 06-04-2024

 

Wat hebben we het getroffen op de keuringsdag. Na alle regen van de afgelopen tijd scheen er een heerlijk zonnetje en zonnig was ook de sfeer.

 

Met dank aan Erik Roseboom.

Link naar de foto's

Keuringsdag​ zaterdag 6 april 2024


Algemene Leden Vergadering en keuringsdag zaterdag 6 april 2024

 

Op zaterdag 6 april vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, met aansluitend de keuringsdag, plaats. Ook dit jaar zal de locatie Wolfersveenweg 12 te Zelhem zijn.

 

Na de ALV, die om 11 uur begint, start in de middag weer een keuringsdag.

De aanvangstijd is 13.30 uur. De kosten voor inschrijving voor deze keuringsdag zijn          € 25,=.

 

De keurmeesters voor deze dag zijn:

 

- Dinanda Mensink

- Roger Kremer

 

Er kan vanaf nu door leden van de GRV ingeschreven worden in de volgende klassen:

 

De babyklasse (4 tot 6 maanden)

Puppyklasse (6 tot 9 maanden)

Jeugdklasse (9 tot 18 maanden)

Tussenklasse (15 tot 24 maanden)

Open Klasse (vanaf 15 maanden tot 8 jaar)

Veteranenklasse (8 jaar en ouder)

 

Het bestuur wil de leden erop attenderen, dat een uitslag behaald op de keuringsdag meetelt voor het verenigingsfokregelement (VFR).

Je kunt op de keuringsdag ook een start maken met het showen van je hond(en). De keuringsdag is laagdrempelig en heeft geen competitie-element. De keuring is voor een kwalificatie en niet voor een plaatsing, zoals op een tentoonstelling. Dit geeft minder druk en stress. En dat is weer beter voor baas en hond. 

De inschrijving is inmiddels geopend. 

https://www.formdesk.com/goldenretrieververeniging/Keuringsdag

 


                                                                       

Agenda 10e Algemene Ledenvergadering GRV zaterdag 06-04-2024   11.00 uur

           Wolfersveenweg 12 7021 HS  Zelhem

 

1      Opening 

2      Binnengekomen stukken

3      Notulen Algemene ledenvergadering 22-04-2023

4      Verslag 2023 secretariaat

5      Verslag werkgroep activiteiten 2023

6      Verslag werkgroep JGGRV 2023

7      Verslag penningmeester

a.    Verslag kascontrolecommissie 

b.    Vaststellen financieel verslag 2023

c.     Decharge van bestuur

d.    Vaststellen begroting 2025

e.    Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2024

f.      Contributie 2025

g.    Verslag ledenadministratie

h.    Reiskostenvergoeding bestuurs- en werkgroep-leden

8      Bestuursverkiezing

Peter de Haar treedt volgens rooster af als voorzitter en stelt zich herkiesbaar

9      Keurmeester-examen

10   VFR

11   Databank

12   Rondvraag

13   Sluiting


Contact

Algemene Rasinfo & Pupinfo

Ellen Zwarteveld    06-44245238 (geen whatsapp)

Eloy v. Markus       06-28398044

rasinfo@goldenretrieververeniging.nl 


De Golden Retriever Vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging in Nederland. Via deze website proberen wij alle liefhebbers van het ras op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent ons ras en onze club. Bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid, showresultaten en informatie over fokkers, pups en kennels.