Welkom bij de Golden Retriever Vereniging

Nieuw in 2023.........de GRV-Trofee........zie jacht!                      Zaterdag 22-04-2023   om 11.00 uur.      

Algemene Ledenvergadering GRV   adres :    Wolfersveenweg 12   7021 HS  Zelhem

 

 

Agenda  ALV :

 

1      Opening 

2      Binnengekomen stukken

3      Notulen Algemene ledenvergadering 09-04-2022

4      Verslag 2022 secretariaat

5      Verslag werkgroep activiteiten 2022

6      Verslag werkgroep JGGRV 2022

7      Verslag penningmeester

a.    Verslag kascontrolecommissie 

b.    Vaststellen financieel verslag 2022

c.     Decharge van bestuur

d.    Vaststellen begroting 2024

e.    Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2023

f.      Contributie 2024

g.    Verslag ledenadministratie

h.    Reiskostenvergoeding bestuurs- en werkgroep-leden

8      Bestuursverkiezing

Ellen Zwarteveld treedt , volgens rooster, af als bestuurslid en stelt zich herkiesbaar

9      VFR

10   Databank

11   Rondvraag

12   Sluiting

 

 

Keuringsdag op zaterdag 22-4-2023

Algemene Ledenvergadering en aansluitend Keuringsdag voor honden in de baby-puppy-jeugd-tussen-open en veteranen klasse. Ook dit jaar zal de locatie in Zelhem zijn.

meer informatie op de pagina van de keuringsdag


Kampioenschapsclubmatch 2 juli 2023

 

Voor meer info en inschrijven via :Laatste nieuws;

21-03-2023  SJP 17-06-2023 te Simonshaven 

11-03-02023 Uitslag workingtest Beltrun B2/A ......zie de jachtpagina

18-2-2023; Club diploma dag te Lochem is in voorbereiding, Datum 27 mei 2023 is bekend, inschrijven  is open

7-2-2023; aankondiging ledenvergadering en inschrijven keuringsdag op 22-4-2023

 

Contact

Algemene Rasinfo & Pupinfo

Ellen Zwarteveld    06-44245238 (geen whatsapp)

Eloy v. Markus       06-28398044

rasinfo@goldenretrieververeniging.nl 


De Golden Retriever Vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging in Nederland. Via deze website proberen wij alle liefhebbers van het ras op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent ons ras en onze club. Bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid, showresultaten en informatie over fokkers, pups en kennels.