Welkom bij de Golden Retriever Vereniging


Agenda Algemene Ledenvergadering GRV  zaterdag 14 augustus 2021

om 11.00 uur te Zelhem

 

1      Opening

2      Binnengekomen stukken

3      Notulen Algemene ledenvergadering 23 augustus 2020

4      Verslag 2020 secretariaat

5      Verslag werkgroep activiteiten 2020

6      Verslag werkgroep JGGRV 2020

7      Verslag penningmeester

a.    Verslag kascontrolecommissie 

b.    Vaststellen financieel verslag 2020 

c.     Decharge van bestuur

d.    Vaststellen begroting 2022

e.    Benoeming kascontrolecommissie 2021

f.      Contributie 2022

g.    Verslag ledenadministratie

h.    Reiskostenvergoeding bestuurs- en werkgroep leden

8      Bestuursverkiezing`

9      Uitslagen gezondheidsonderzoeken Raad van Beheer

10   VFR

11   Databank

12   Rondvraag

13   Sluiting

 

 


Activiteitenaankondiging:

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering wordt er in de middag weer een keuringsdag georganiseerd op het terrein van Peter en Marianne de Haar in Zelhem.  Voor meer informatie klik hier
Laatste nieuws;

02-07-2021; agenda ALV 14 augustus 2021

10-06-2021; inschrijving keuringsdag geopend

 

 

Contact

Algemene Rasinfo & Pupinfo

Ellen Zwarteveld    06-44245238

Eloy v. Markus       06-28398044

rasinfo@goldenretrieververeniging.nl

 

 


De Golden Retriever Vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging in Nederland. Via deze website proberen wij alle liefhebbers van het ras op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent ons ras en onze club. Bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid, showresultaten en informatie over fokkers, pups en kennels.