Een nestje fokken

Veel Golden Retriever bezitters stellen zich wel eens de vraag of ze zouden fokken met hun Golden. U bent dol op haar, het is de meest geweldige hond van de wereld! Maar wanneer dit een impulsief idee is, realiseert u zich dan dat fokken niet iets is wat je zo maar even doet. Fokken doe je eigenlijk voor jezelf (selectie en rasverbetering), voor dat ene perfecte teefje of reutje uit een eigen nest waar u mee verder wilt. Het moet een weloverwogen gedachte zijn.

 

Verantwoord fokken is niet zo eenvoudig als het lijkt, er komt veel bij kijken! Het is verstandig zich vooral goed in te lezen, zich met de fokker van de teef in verbinding te stellen en deze van het voornemen een nestje te fokken op de hoogte te brengen. Een goede fokker zal zich inspannen om u met raad en daad terzijde te staan.

Voor het aanvragen en houden van een kennelnaam, moet je als aanstaande fokker aan bepaalde eisen voldoen. De criteria waaraan je als kennelnaamhouder van de Raad van Beheer moet voldoen, hebben betrekking op het welzijn en de gezondheid van je honden, behoorlijke huisvesting, verantwoorde leefomstandigheden voor moederhond en pups, en een correcte administratie.

 

Als aanvrager van een kennelnaam hoeft men geen diploma Kynologische Kennis (KK1) te hebben. Wel raden we toekomstige fokkers aan om zich te verdiepen in de aspecten van het houden en fokken van honden, en de algemene kynologie. De opleiding KK1 is daarvoor een mooie opstap. Ben je een enthousiaste fokker, die niet meer incidenteel een nestje fokt, dan kun je boven de grens van het fokken, verkopen of houden van meer dan 20 honden per jaar komen. In dat geval is de kans groot dat de overheid dit ziet als bedrijfsmatig fokken. Neem van tevoren de tijd om je goed te informeren wat hier allemaal aan vast kan zitten.

Na een succesvolle dekking komt het wachten; met een echo kan de zwangere baarmoeder vanaf 21 dagen herkend worden, maar de vruchten zijn duidelijker te zien na de 26e dag of het einde van de 4e week van de dracht. Net als bij het voelen van de buik, is het aantal pups in de baarmoeder vaak niet betrouwbaar vast te stellen. Wel kan gekeken worden of er levende pups aanwezig zijn door naar de hartjes te kijken. Ook in een later stadium van de dracht kan echografisch beoordeeld worden of alles nog naar wens gaat.

 

Na 45 dagen zijn de botten van de pups zover ontwikkeld dat ze op een röntgenfoto te zien kunnen zijn. De pups zijn duidelijker te zien na 55 dagen dracht, en op dit moment kan ook het aantal pups geteld worden. In sommige gevallen is het verstandig om te weten hoeveel pups er in de baarmoeder zitten. Het is namelijk zo dat de bevalling van een klein aantal pups langer op zich laat wachten dan een groot nest. Hierdoor kunnen de pups van een klein nest langer doorgroeien, en soms zelfs te groot worden voor een probleemloze bevalling.

 

Een worp is een emotioneel gebeuren. Het is uw eigen teefje, uw lieve hond die aan het werpen is. Ze heeft pijn en ze zoekt bij u, haar vertrouweling, naar steun. Praten, geruststellen, aaien, vasthouden en bij haar blijven, meer kun je niet doen. Wachten tot je haar kunt helpen bij de geboorte. Het is meestal een lange dag (of nacht), beginnend met onrust en een plekje zoeken, daarna de weeën en de worp.

 

'De geboorte van de hond en zijn wilde verwanten' van C. Naaktgeboren is een geweldig boek om u te helpen bij de voorbereiding van de op handen zijnde bevalling. Meer interessante boeken vindt u op onze lijst met aan te raden Literatuur.

Kijk allereerst naar de teef zelf; is zij gezond en heeft zij een stabiel, rastypisch karakter? Is zij onderzocht op erfelijke afwijkingen, heupdysplasie, elleboogdysplasie en ogen, en heeft zij geldige uitslagen? Heb je informatie betreffende beschikbare DNA-testen, GR_PRA1, GR_PRA2 en ICT-A? Zijn er show- en/of werkresultaten? Meer informatie hierover vindt u in het Verenigingsfokreglement. Voor de reu van uw keuze gelden dezelfde eisen, zoek het type dat goed bij uw teef past.

 

Om tot een goede keuze te komen kijkt u bij de rasverenigingen, ook internationaal, en bij fokkers naar beschikbare reuen. Bezoek tentoonstellingen en evenementen waar honden aan deelnemen. Via allerlei foto's en filmpjes krijgt u al een aardige indruk. Ziet u een mogelijke kandidaat, laat u dan informeren over zijn vererving en doe navraag bij ervaren fokkers, het liefst bij de fokker van uw teefje, over de lijnen die u wilt combineren. In de diverse databanken is ook informatie te vinden over de vererving van honden.

 

Neem vervolgens contact op met de eigenaar van de reu. Vraag de eigenaar of u de reu in zijn thuissituatie kan bezoeken en bespreek samen eventuele bijzonderheden over de vererving van de reu en maak afspraken over de financiële mogelijkheden, en een eventuele verwachte loopsheid/dekdatum. Sommige dekreu-eigenaren vragen een totaalbedrag bij de dekking, anderen maken gebruik van "springgeld" en een bedrag per pup dat na de geboorte van de pups betaald wordt.

 

Dan de vraag over het aanvragen van een kennelnaam; dit is niet noodzakelijk om pups met stambomen te kunnen fokken, maar met een kennelnaam onderscheidt een fokker zich wel in positieve zin. Honden met een kennelnaam zijn herkenbaar tussen hun soortgenoten. Daarmee geeft de fokker aan trots te zijn op de pups die hij gefokt heeft en helemaal achter zijn manier van fokken te staan.

Dan is het zover; uw teefje is loops. Zij is voor haar eerste nest minimaal 20 maanden, en niet ouder dan 72 maanden oud. Je stelt de eigenaar van de reu op de hoogte.

 

De voorplanting valt of staat bij een dekking op het juiste moment. Dor middel van progesteronbepaling is dit juiste moment te bepalen. Door om de 2 tot 3 dagen kwantitatief, dus exact, de hoeveelheid aanwezig progesteron in het bloed te meten kan het optimale dekmoment bepaald worden. Het optimale dekmoment kan schommelen tussen de 3e en 76e dag na de eerste bloedige uitvloeiing.

 

Na kwantitatieve progesteronbepaling is duidelijk geworden wanneer de teef gedekt moet worden. Het is het beste om met de teef naar de reu te gaan. Dominante teven laten zich thuis soms door een minder dominante reu niet dekken. Jonge teven moeten zeker de tijd krijgen om met een reu te spelen voor ze zich ter dekking aanbieden. U dient zorg te dragen voor een dekaangifte. Deze kunt u online doen op de website van de Raad van Beheer.


Contact

Algemene Rasinfo & Pupinfo

Ellen Zwarteveld    06-44245238 (geen whatsapp)

Eloy v. Markus       06-28398044

rasinfo@goldenretrieververeniging.nl 


De Golden Retriever Vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging in Nederland. Via deze website proberen wij alle liefhebbers van het ras op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent ons ras en onze club. Bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid, showresultaten en informatie over fokkers, pups en kennels.