Code van Ethiek

De Code van Ethiek is vertaald uit het Engels. De leden van de GRV onderschrijven deze code bij aanvaarding van het lidmaatschap. Zij beloven zo goed mogelijk voor hun honden te zorgen:

 

Als lid van de Golden Retriever Vereniging onderschrijf ik de doelstellingen van de vereniging en zal ik er naar streven om mij te houden aan de Code van Ethiek.

 

Ik zal:

 • Ervoor zorgen dat de levensomstandigheden van mijn honden optimaal zijn
 • Niet meer honden houden dan ik kan verzorgen en onderhouden
 • Aanvaarden dat honden, net als mensen, oud worden en dan speciale verzorging en aandacht nodig hebben
 • Voorzieningen treffen voor mijn honden, in het geval dat ik niet langer voor hen kan zorgen, wegens ziekte of overlijden
 • Nauwkeurig aantekeningen bijhouden van de gezondheid van mijn honden, van hun afstamming en zorg dragen voor inschrijving in het Nederlands Hondenstamboek en deze ook aan kopers van pups doorgeven
 • Meewerken aan de officiële onderzoeken op erfelijke afwijkingen van de afdeling GGW van de Raad van Beheer, die van toepassing zijn op de Golden Retriever
 • Belangrijke informatie betreffende erfelijke afwijkingen van mijn honden en van het totale ras niet verdoezelen of geheim houden
 • Alleen pups en volwassen honden verkopen die gezond zijn van lichaam en geest
 • De (pup)kopers informeren, helpen en adviseren
 • Mij inspannen wanneer er problemen ontstaan met een door mij verkochte hond en samen met de koper zoeken naar een oplossing
 • Meewerken aan het herplaatsen van een door mij gefokte hond indien dit noodzakelijk is
 • Weigeren honden te verkopen aan kopers waarvan ik mag aannemen dat ze niet goed voor de hond zullen zorgen en geen honden verkopen aan mensen waarvan ik geen naam en adres ken
 • Toekomstige eigenaren wijzen op de verantwoordelijkheden die het hebben van een hond met zich meebrengt
 • Geen dekreu gebruiken die niet geschikt is voor de voortplanting
 • Het gebruik van mijn dekreuen weigeren aan teven die niet voldoen aan de eisen van het fokreglement van de Golden Retriever Vereniging of aan teven die zodanige afwijkingen vertonen dat ze óf niet geschikt zijn voor de voortplanting óf hierdoor geen normale pups kunnen voortbrengen

Contact

Algemene Rasinfo & Pupinfo

Ellen Zwarteveld    06-44245238 (geen whatsapp)

Eloy v. Markus       06-28398044

rasinfo@goldenretrieververeniging.nl 


De Golden Retriever Vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging in Nederland. Via deze website proberen wij alle liefhebbers van het ras op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent ons ras en onze club. Bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid, showresultaten en informatie over fokkers, pups en kennels.