Elleboogdysplasie

De term 'elleboogdysplasie' wordt gebruikt wanneer een of meer van de volgende aandoeningen in een ellebooggewricht aanwezig zijn:

  • OCD (Osteochondritis Dissecans) is het loslaten van een stukje kraakbeen van de opperarm
  • LPC (Los Processus Coronoïdeus) is het loslaten van een stukje bot van de ellepijp
  • LPA (Los Processus Anconeus) is het loslaten van een ander stukje bot van de ellepijp
  • Incongruentie is een niet goed 'passend' gewricht door een te lange of te korte ellepijp ten opzichte van het spaakbeen
Ieder van de hierboven genoemde afwijkingen leidt na enkele maanden tot 'artrose'. Onder artrose worden veranderingen van een gewricht (botreactie) verstaan, die in de loop van het ziekteproces kunnen ontstaan, die blijvend zijn en vooral gekenmerkt worden door startpijn (kreupele stappen net na het opstaan), waarna na enige tijd beter wordt gelopen, maar weer een terugval te zien is na veel inspanning.

 

Onderzoek naar elleboogdysplasie richt zich op de verschillende aandoeningen van het ellebooggewricht, die alle op den duur tot deformatie van het gewricht en kreupelheid kunnen leiden. Het zijn ontwikkelingsstoornissen van met name het kraakbeen in gewrichten, die onder invloed van erfelijke en andere (omgevings-)factoren ontstaan. Sommige honden kunnen hiervan op jonge leeftijd reeds ernstige problemen ondervinden. Bij anderen zullen pas op latere leeftijd de ernstige misvormingen in het gewricht aanleiding zijn tot kreupelheid. Het onderzoek is gebaseerd op röntgenfoto's van de ellebogen. Omdat de oorzakelijke redenen per ras kunnen verschillen, zal ook het aantal vereiste röntgenopnamen per ras verschillend kunnen zijn.

 

Één van de taken van het ED-panel van de Raad van Beheer, afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW), is de beoordeling van röntgenfoto's van de ellebooggewrichten. De röntgenfoto's, de zogenaamde ED-foto's, kunnen in principe door iedere praktiserende dierenarts, die een overeenkomst met de afdeling GGW heeft gesloten, worden gemaakt. Een voorwaarde is dat de hond een NHSB-nummer moet hebben, en dat de naam en adresgegevens van de eigenaar overeenkomen met hetgeen wat op het registratiebewijs vermeld staat. ED-foto's worden beoordeeld door een panel van drie deskundigen, waardoor een objectieve uitslag wordt gewaarborgd. De beoordeling van ED-foto's heeft tot doel om informatie te verschaffen aan fokkers en rasverenigingen die gegevens over elleboogdysplasie voor hun fokbeleid willen gebruiken.

Officiële ED-uitslag van de Raad van Beheer, afdeling GGW
Officiële ED-uitslag van de Raad van Beheer, afdeling GGW

Voor een goede beoordeling van de ellebooggewrichten, zijn twee foto's per elleboog van de hond nodig. Terwille van de betrouwbaarheid van de beoordeling worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en de documentatie (identificatie) van deze röntgenfoto's.

 

Het ED-panel zal haar eindoordeel t.a.v. de elleboogkwaliteit beschrijven als een van de volgende classificaties:

  • Vrij
  • Grensgeval
  • Graad 1
  • Graad 2
  • Graad 3
De definitieve uitslag zal gelijk zijn aan de beoordeling van de slechtste van beide ellebooggewrichten.
De ED-beoordeling geeft uitsluitend informatie over de toestand van de ellebogen van de individuele hond. Gegevens over de ED-beoordeling van ouders, nestgenoten en nakomelingen zullen bijdragen tot een nauwkeuriger indruk over de fokwaarde van de betreffende hond.

Contact

Algemene Rasinfo & Pupinfo

Ellen Zwarteveld    06-44245238 (geen whatsapp)

Eloy v. Markus       06-28398044

rasinfo@goldenretrieververeniging.nl 


De Golden Retriever Vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging in Nederland. Via deze website proberen wij alle liefhebbers van het ras op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent ons ras en onze club. Bijvoorbeeld m.b.t. gezondheid, showresultaten en informatie over fokkers, pups en kennels.